Ποιοί είμαστε

Είμαστε μια παρέα νέων προγραμματιστών με όρεξη,και πάνω από όλα αγάπη για αυτό που κάνουμε.

Προτεινόμενα Θέματα

Javascript Base Name:

Πώς μπορείτε να βρείτε το basename στην javascript.

Object-Oriented (OOP) JavaScript για αρχάριους:

Τα τελευταία χρόνια η javascript έχει γίνει μία γλώσσα προγραμματισμού που ο κάθε web developer θα πρέπει να γνωρίζει. Σε αυτό βοήθησε και η απατήσεις για γρηγορότερες εφαρμογές και ταχύτερες σελίδες.

Javascript Read from url:

Μια ακόμα function που θα μπορούσε να βοηθήσεις άτομα που κάνουν javascript applications. Με αυτή την function μπoρείς να διαβάσεις μία μεταβλητή από τη μπάρα διευθύνσεως url.

Javascript Sleep:

Μια απλή function τις javascript για να μπορείς να κάνεις κάτι παρόμοιο με το sleep της php.

κληρονομικοτητα στην java:

Όπως έχουμε αναφέρει και στο άρθρο εισαγωγή στην αντικειμενοστράφεια η προγραμματιστική λογική αυτή (αντικειμενοστράφεια ) βοηθάει στο να κατανοούμε τα προβλήματα μας πιο καλά ώστε να μπορούμε να τα αναπαραστήσουμε πιο εύκολα σε ένα πρόγραμμα. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να σκεπτόμαστε με τρόπο που είναι πιο κοντά στην φυσική σκέψη του ανθρώπου παρά σε αυτήν της μηχανής. Ένας από τους ισχυρότερους μηχανισμούς της αντικειμενοστράφειας είναι αυτός της κληρονομικότητας.

Προσδιοριστές πρόσβασης της java:

Μέχρι τώρα είδαμε για το πώς ορίζουμε μια κλάση και μία μέθοδο στην κλάση αυτή, οι πιο παρατηρητικοί θα έχουν προσέξει ότι στα παραδείγματα μας μπροστά από κάθε δήλωση μεθόδου και κλάσης υπάρχει πάντα η λέξη public,αυτό είναι ένας μηχανισμός της java για να εμποδίσει ή να μην εμποδίσει άλλες κλάσης ή μεθόδους από το να δουν ή να καλέσουν την συγκεκριμένη μέθοδο/κλάση/μεταβλητή στην οποία εφαρμόζουμε τον περιορισμό αυτό.

Η κλάση main:

Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο άρθρο η main είναι μία ιδική μέθοδος της java η οποία είναι επιφορτισμένη με τo να ξεκινάει την εκτέλεση κάθε προγράμματος.

Εσωτερικές κλάσεις στην java:

Η java μας επιτρέπει να ορίσουμε κλάσης μέσα σε κλάσης , αυτές οι κλάσης είναι γνωστές σαν εσωτερικές κλάσης.

Μεταβλητές κλάσης και αντικείμενα στην java:

μία μέθοδος μοιάζει πολύ με της επίσης γνωστές από την C συναρτήσεις στον τρόπο δήλωσης της , δηλαδή μπορεί να παίρνει ή να μην παίρνει καθόλου ορίσματα,να γυρίζει ένα αποτέλεσμα ή να μην γυρίζει απολύτως τίποτα. Εάν ακόμα δεν είστε απολύτως σίγουροι ότι έχετε καταλάβει το τί είναι μέθοδος και τι ιδιότητα μιας κλάσης μην ανησυχείτε θα καταλάβετε στο παράδειγμα αυτού του άρθρου.